Usługi

lineH

Kancelaria adwokat Marty Madej-Wierzbickiej świadczy profesjonalną pomoc prawną w pełnym zakresie, zarówno na rzecz osób indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

lineH

Zakres działalności:
Kancelaria adwokat Marty Madej-Wierzbickiej świadczy na rzecz swoich klientów usługi prawne, m.in. w zakresie:

 • prawa karnego, karno - skarbowego oraz wykroczeń, pomoc przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu;,
 • prawa cywilnego, m.in.:,prawa rodzinnego i opiekuńczego (kompleksowa pomoc prawna związana z ustaniem małżeństwa: rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, unieważnienie małżeństwa wg prawa kanonicznego, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku dorobkowego, rozliczenie nakładów, odpowiedzialność małżonka za długi współmałżonka, alimenty, ubezwłasnowolnienie, itd.);prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (umowy o pracę, odpowiedzialność materialna pracowników, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowników, mobbing i dyskryminacja, odwołanie od decyzji ZUS, emerytura i renta, itd.);prawa administracyjnego (samorządowe kolegia odwoławcze, administracja samorządowa, administracja rządowa, sądownictwo administracyjne, prawo budowlane, prawo celne, itd.);
  • prawo spadkowe (testament lub dziedziczenie ustawowe, przyjęcie i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku, zachowek, rozliczenie darowizny, wydziedziczenie),
  • prawo rzeczowe (nieruchomości i ruchomości, użytkowanie, służebności, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, posiadanie),
  • prawo zobowiązań (umowy: sprzedaż, zamiana, dostawa, o dzieło, o roboty budowlane, zlecenie, najem i dzierżawa, darowizna, leasing, pożyczka, przewóz, poręczenie, spółka cywilna, renta i dożywocie, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, skarga pauliańska, itd.),
  • odszkodowania za szkody wyrządzone przez władzę państwową,
  • odszkodowania z tytułu wypadków drogowych,
  • odpowiedzialność za błędy w sztuce lekarskiej;
 • prawa zamówień publicznych (przetarg, negocjacje, dialog konkurencyjny, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, licytacja elektroniczna, odwołanie i skarga, itd.);
 • prawa upadłościowego i naprawczego (upadłość konsumencka, ogłoszenie upadłości, układ, likwidacja, zgłoszenie wierzytelności, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, itd.);
 • prawa podatkowego (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek VAT, akcyza, podatek od spadków i darowizn, itd.);
 • prawa spółdzielczego (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wkład, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, ustanowienie odrębnej własności lokalu, itd.);
 • tworzenie, likwidacja i bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych (spółki osobowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, itd.).

lineH

Formy działalności:
Usługi adwokackie świadczone są w następujących formach:

 • ustne porady prawne udzielane bezpośrednio na spotkaniu,
 • pisemne opinie i analizy prawne sporządzane zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, a także opracowywanie projektów umów, ugód, porozumień, regulaminów, itp.,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • udział w negocjacjach i mediacjach pozasądowych,
 • reprezentacja klienta w postępowaniach przed sądami i urzędami na terenie całego kraju.

lineH

Wynagrodzenie:
Zakres współpracy (świadczonej pomocy prawnej) oraz zasady ustalania wysokości wynagrodzenia uzgadniane są zawsze z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

 • System wynagrodzenia zryczałtowanego - wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
 • System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

W przypadku reprezentowania Klientów w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych, na bieżąco informujemy o zdarzeniach mogących mieć wpływ na ich sytuację prawną i przedstawiamy warianty kolejnych działań procesowych. Uzgadniamy także z Klientami na bieżąco kwestie dotyczące nakładu pracy poświęcanego dla podjęcia określonych kroków i związanych z nimi kosztów, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów opłat sądowych lub innych opłat i wydatków związanych z postępowaniem.

lineH

m  MOTYWACJA
Zmotywowany zespół w codziennej pracy kompleksowo wykonuje powierzone sprawy wszystkich interesnatów. Ukierunkownie na cel pozwala osiągnąć stawiane przez klientów wymagania. 
lineH
w WIEDZA
Adwokat Marta Madej-Wierzbicka ukończyła Prawo na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie kontynuowała naukę i zyskiwała niezbędne doświadczenie w zakresie świadczenia profesjonalnych usług prawnych na aplikacji odbywanej w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.
lineH
f FACEBOOK
Serdecznie zapraszam do śledzenia naszego facebook-a. Znajdą Państwo na nim najnowsze informcje o najważniejszych zmianach w przepisach oraz porady, które przydadzą się w rozwiązaniu spornych sytuacji.
lineH
a

AKTUALNOŚCI
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pewnej kategorii pojazdów.

Ryczałt za nocleg dla kierowców samochodów ciężarowych - najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego z 12.06.2014 r.

Kancelaria Adwokacka:                           Filia Kancelarii w Goleniowie:                               Szybkie menu:         
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 5/1   ul. Maszewska 3 (przy Goleniowskiej Fabryce Mebli)
  arrow2 Strona główna arrow2 Filia w Goleniowie
70-352 Szczecin   72-100 Goleniów   arrow2 O kancelarii arrow2 Kontakt
tel./faks (91) 820 19 15   tel. kom. 792 354 943   arrow2 Usługi arrow2  Rozwody
tel. kom. 792 354 943   kancelaria@adwokat-madej.pl   arrow2 Aktualności arrow2 Odszkodowania
kancelaria@adwokat-madej.pl         arrow2 Porady on-line arrow2 Sprawy Spadkowe
arrow2 Upadłość konsumencka arrow2 Alimenty Szczecin

Copyright © Progress Systemy Informatyczne, Szczecin 2013